[1]
P. Svensson, “Mogens Herman Hansen: Demokratiets historie fra oldtid til nutid. Museum Tusculanums Forlag, København, 2012.”, HT, bd. 115, nr. 2, apr. 2016.