[1]
J. Rasmussen, “Karl Peder Pedersen: Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-1848. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences. Vol. 484). Syddansk Universitetsforlag, 2014.”, HT, bd. 115, nr. 1, dec. 2015.