[1]
J. Jakobsen, “Øystein Rian: Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget, Oslo, 2014.”, HT, bd. 114, nr. 2, jun. 2015.