[1]
J. V. Jensen, “... over for os selv og over for Fremtiden. Den danske Rigsdag og de tyske flygtninge 1945-46”, HT, bd. 112, nr. 1, mar. 2013.