[1]
J. Jakobsen, “Omorganiseringen af den teologiske censur Generalkirkeinspektionskollegiets censurvirksomhed 1737-1747”, ht, bd. 111, nr. 1, mar. 2013.