[1]
M. Oxenbøll, “Yoichi Nagashima: De dansk-japanske kulturelle forbindelser 1600-1873. Museum Tusculanums Forlag, 2003.”, HT, bd. 106, nr. 1, feb. 2013.