[1]
I. Floto og E. Helmer Pedersen, “Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003.”, HT, bd. 103, nr. 2, feb. 2013.