[1]
D. G. Simonsen, “Opsummerende og afsluttende bemærkninger”, HT, bd. 102, nr. 2, feb. 2013.