[1]
A. FRIIS, “„Under Junigrundloven" og dens Forfatter.”, HT, bd. 9, jan. 1920.