[1]
L. Weibull, “Annalerne og Kalendariet fra Colbaz.”, HT, bd. 8, jan. 1910.