[1]
J. Steenstrup, “Nogle Bemærkninger om historisk Sandhed i Visedigtning.”, HT, bd. 8, jan. 1908.