[1]
K. Erslev, “3. Har den danske Adel i det 15. Aarhundrede haft en stærk Tilgang af nye Slægter?”, ht, bd. 7, jan. 1906.