[1]
J. Steenstrup, “Nogle Træk af Fiskerbefolkningens Historie”., ht, bd. 7, jan. 1906.