[1]
- Redaktionen, “Udsigt over den danske historiske Forenings Kegnskab for Aaret 1892 og Virksomhed i Aarene 1892 og 1893.”, HT, bd. 6, jan. 1894.