[1]
E. Holm, “Den store Votering om den politiske Stilling udadtil i Efteraaret 1718”., ht, bd. 6, jan. 1895.