[1]
J. C. H. R. Steenstrup, “1. En Bemærkning i Anledning af Rigsarkivar A. D. Jørgensens Afhandling om Kampen 1157.”, HT, bd. 6, jan. 1892.