[1]
E. Holm, “4. En Meddelelse af den danske Envoyé Westphalen om hans hemmelige Forhandling med den russiske Regering 1724—25 angaaende en Løsning af den gottorpske Konflikt.”, HT, bd. 6, jan. 1892.