[1]
- Redaktionen, “Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aaret 1887 og Virksomhed i Aarene 1887 og 1888.”, HT, bd. 6, jan. 1888.