[1]
L. Koch, “Oplysninger om forholdet mellem Struensee og det danske kancelli.”, HT, bd. 5, jan. 1884.