[1]
C. Paludan-Müller, “Dansk Historiografi i det 18de Aarhundrede.”, HT, bd. 5, jan. 1884.