[1]
A. Heise, “2. Handes Lemlæstelse for Jagtens Skyld.1)”, HT, bd. 5, jan. 1882.