[1]
- Redaktionen, “Fortegnelse over dansk historisk Litteratur vedrørende Fædrelandets Historie for Aaret 1878.”, HT, bd. 5, jan. 1879.