[1]
J. C. H. R. Steenstrup, “Danske Kolonier i Flandern og Nederlandene i det 10de Aarhundrede.”, HT, bd. 4, jan. 1878.