[1]
O. Carøe, “Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587.”, HT, bd. 4, jan. 1873.