[1]
H. H. Blache, “Bidrag til Skoletugtens Historie i de ældre Tider”, HT, bd. 3, jan. 1866.