[1]
E. C. Werlauff, “P. J. Phønixberg, Kiøbenhavnsk Bogtrykker og Leilighedspoet i Begyndelsen af det attende Aarhundrede.”, HT, bd. 3, jan. 1863.