[1]
- Redaktionen, “Aktstykker hörende til Norges og Sverriges nyeste Historie.*)”, HT, bd. 3, jan. 1863.