[1]
- Redaktionen, “Notits om Christiern den Andens udenlandske Arkiv.”, HT, bd. 2, jan. 1854.