[1]
C. Manicus, “Om Anglernes Fædreland og Nationalitet.”, HT, bd. 2, jan. 1854.