[1]
- Redaktionen, “Nogle Bidrag til Nakskovs Statistik i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, og til denne Stads Præstehistorie.”, HT, bd. 2, jan. 1854.