[1]
S. N. I. Bloch, “Forsvar for Rector ved Roskilde Kathedralskole, Mag. Berndt Schnabel, i Anledning af en ham efter hans Død (1754) tillagt Uretfærdighed.”, HT, bd. 2, jan. 1854.