[1]
C. Molbech, “Bemærkninger over Hertugdømmet Slesvigs Statsforhold og Nationalitet, i ældre og nyere Tider,”, HT, bd. 2, jan. 1848.