[1]
C. Molbech, “En dansk Kogebog fra det 14de Aarhundrede, meddeelt”, ht, bd. 1, jan. 1844.