[1]
C. Molbech, “Nogle Yttringer om Aristokratie og Adelstand, Grund-Adel og Fødselsadel, i begges nærværende Stilling og Forhold til Staten.*)”, ht, bd. 1, jan. 1842.