[1]
C. Mo, “Dm Landsthinget var Adelens almindelige Værnething paa Christian den Tredies og Frederik den Andens Tider:”, HT, bd. 1, jan. 1841.