[1]
T. Borring Olesen, “Cay Sevón: Visionen om Europa. Svensk neutralitet och europeisk teruppbygnad Bibliotheca Historica 3, Helsinki 1995.”, HT, bd. 16, jan. 1997.