[1]
H. Thelle, “Hans Hägerdal: Väst om Öst. Kinaforskning och Kinasyn under 1800och 1900-talen. Lund, 1996.”, HT, bd. 16, jan. 1996.