[1]
A. Søby Christensen, “Anders Holm Rasmussen: Ideologi og virkelighed hos Hartvig Frisch. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 322). Udgivet af Det filologisk-historiske Samfund. Museum Tusculanurns Forlag 1993. 96 s.”, HT, bd. 16, jan. 1995.