[1]
K.-E. Frandsen, “Harald Winge (red): Lokalsamfund og øvrighet i Norden ca. 1550-1750. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1992, 214 s.”, HT, bd. 16, jan. 1995.