[1]
O. Feldbæk, “Sten Åke Nilsson: Det sköna 1700-talet. Stockholm, Norstedts, 1993.320 s, rigt ill. Dkr 628.”, HT, bd. 16, jan. 1994.