[1]
M. Venge, “Jydske Lov 750 år. Red. af Ole Fenger og Chr. R. Jansen. Viborg, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 1991. 312 sider, ill. 375 kr.”, HT, bd. 16, jan. 1993.