[1]
C. Due-Nielsen, “Tage Kaarsted: De danske ministerier 1953-1972. Udgivet af PFA- Pension i kommission hos Odense Universitetsforlag, København 1992. 534 s., 250 kr. (hele værket, bd. 1-4, 600 kr.)”, HT, bd. 16, jan. 1993.