[1]
P. Thestrup, “Helge Kragh (ed): I røg og damp. Dampmaskinens indførelse i Danmark 1760-1840. Teknisk Forlag 1992, Ills.”, HT, bd. 16, jan. 1993.