[1]
K. Villads Jensen, “Bellum Iustum I 1200-TALLETS VESTEUROPÆISKE TÆNKNING OG KIRKENS FRED”, HT, bd. 16, jan. 1993.