[1]
- Redaktionen, “NY ORGANISASJONSGIV FOR NORSKE HISTORIKERE”, HT, bd. 15, jan. 1991.