[1]
G. Jacobsen, “Romanisering og handel i Romerriget med særligt henblik på de vestlige provinser”, HT, bd. 15, jan. 1991.