[1]
C.-A. Nilsson, “ER DER BEHOV FOR ET HND?”, HT, bd. 15, jan. 1991.