[1]
P. Holm, “Kustbygd i förändring 1650-1950. Familj och hushåll i nordiska fiskesamhällen, red. John Rogers. Meddelanden från Familjehistoriske projektet, Historiska Institutionen, Uppsala Universitet. Nr. 8. Uppsala 1989.”, HT, bd. 15, jan. 1990.