[1]
J. J. K. Gregersen, “Bo Hugemark (red.): Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-1985. Stockholm, Militärhistoriska Förlaget, 1986. 261 s.”, HT, bd. 15, jan. 1989.