[1]
ØYSTEIN RlAN, “Christian IV ET NORSK SYN PA DEN DANSK-NORSKE KONGE OG DEN NYE DANSKE LITTERATUR OM HAM”, HT, bd. 15, jan. 1989.